هوالحی - زن بعنوان لطیف ترین مخلوق الهی، از جایگاه ویژه ای در سبک زندگی اسلامی برخوردار است. آنگاه که انسان خلق گردید، ذات اقدس احدِ صمد، مترتب نمود امر ریحانگی را بر جنس اناث و در همان حال تقدیر نمود قوام را بر جنس ذکور و سکینه قرار داد زوجیت را برایشان تا بدین سان متکاثر گردد مودت و رحمت میان اشرف مخلوقات. در این میان لطیف ترین مخلوق الهی که موجبات عروج و تعالی جامعه می باشد، همواره کانون توجه شیاطین من الجن و الانس بوده است. ...

 

 

عناوین پورتال
 
      طراحی و اجرا: شرکت فرآیند پرداز پارس(سهامی خاص)  
 

Powered By FPP Corporation. Copyright 2011