عنوان نظرسنجی: کدامیک از موارد زیر را در سال حمایت از کار، تولید ملی و سرمایه ایرانی مهمتر می دانید؟

تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی: 18

  عنوان گزینه: حمايت دولت از بخش صنعت و كشاورزي

  تعداد رای: 3 رای - 17 درصد

  عنوان گزینه: اعمال سياست‌اي اقتصادي در بخش صادرات

  تعداد رای: 1 رای - 6 درصد

  عنوان گزینه: تحقق روح خودباوري در هموطنان

  تعداد رای: 2 رای - 11 درصد

  عنوان گزینه: تجديد نظر در قوانين مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري

  تعداد رای: 0 رای - 0 درصد

  عنوان گزینه: كاهش هزينه‌هاي توليدي و حفظ اشتغال و سرمايه گذاري

  تعداد رای: 6 رای - 33 درصد

  عنوان گزینه: نخستين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال، فرهنگسازي است

  تعداد رای: 6 رای - 33 درصد

 

 
   کد:  

 چاپ

   لینک :

 
   ارسال به شبکه های اجتماعی :

   Blinklist    Reddit   Magnolia    Google   Windows Live   Blue Dot  Newsvine   Stumble Upon   Connotea 

 این صفحه را برای دوستان خود ارسال کنید.
ارسال به ایمیل :    
نام شما :  
ایمیل شما :    
پیام شما :

 

 

نظرسنجی های قبلی